Andullationsmassage

Detta är en ny typ av behandling som kombinerar vibrerande energi med infraröd värme. Tillsammans ökar detta blodcirkulationen och påverkar energin i cellerna. Påverkar olika organ och vävnader i kroppen vilket möjliggör positiva effekter på många olika sjukdoms- och smärttillstånd. Ökar välbefinnandet och ger avslappning samtidigt som det sätter igång många gynnsamma processer både i muskler och inre organ.

4 olika Samtal

* Stödjande samtal som innebär att få prata av sig. När det inte finns någon annan att prata med eller ingen man vill/kan ta upp saker med. * Motiverande samtal som bygger på stöd i förändring. Ett sätt att förändra sin livsstil utifrån eget önskemål. * Coaching bygger på ett tankesätt om att du själv sitter inne med svaren men att du kan behöva hjälp att bli medveten om dem och att få hjälp att gå från ord till handling. det är en framåtriktad process som utgår från nuet och ser till att du sätter upp mål för vad/var du vill vara i imorgon och hur du når dit. * Sorgbearbetning är en utbildning på 8 veckor som hjälper och stödjer dig vidare i och efter en sorg

Affärsmöjlighet

Är din längtan och dröm mer frihet, mer självbestämmande, bättre ersättning för ditt arbete och en dröm att arbeta för dig själv.  Om du vill bygga din verksamhet genom att primärt fokusera på att bygga ett team, eller börja med att bygga en stark kundbas, eller om du vill göra både och är helt upp till dig. Möjligheten finns här för dig.

Kurser

Sorgbearbetning är en kurs på 8 veckor i hur du kan bearbeta och förlösa din sorg. Sorg är inte bara dödsfall och separation utan det är en förlust av något slag. Arbetslös, pensionering, barn som flyttar hemifrån, depression, utbrändhet. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet. Du kan välja att gå enskilt eller i grupp.