Kursbeskrivning av Sorg-& känslobearbetning

Individuell Sorgbearbetning är en kurs i Sorg- och känslobearbetning

Att hantera negativa händelser och förändringar i livet. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan hantera din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet.

Under kursen genomför du ditt eget sorgearbete. Jag som kursledaren ger instruktioner, men det är du som kursdeltagaren som gör det mesta av arbetet. Kursen är inte terapi, utan ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att du kan genomföra din egen bearbetning.

Individuell sorgbearbetning i grupp

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra, går igenom kursupplägget, delar ut kursmaterial och bok, diskuterar hur åtaganden och känslomässigt stöd, samt delar ut en första hemuppgift. Övriga sju kurstillfällen har följande upplägg: Inledningsvis går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter går vi igenom veckans hemuppgift. Vi reflekterar kring det vi har gjort och eventuella frågor besvaras. Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle. Skulle frågor på hemuppgiften uppstå så ingår även möjligheten att ringa/maila för vägledning.

När vi gör vårt individuella sorgearbete sitter vi i grupper om 2-4 personer, grupper som är desamma under hela kursen

Särskilda villkor vid individuell sorgbearbetning

Kursen förmedlar kunskap och ger stöd så att du som sörjande kan genomföra ditt eget sorgearbete. Det är du som själv genomför arbetet, om än med stöd och handledning. Resultatet av kursen kommer av de genomförda övningarna, inte av träffarna i sig. Vikten av det egna arbetet gör att jag kan komma att avbryta kursen om du som kursdeltagare inte genomför dina hemuppgifter vid två tillfällen under dessa åtta veckor. Eftersom handling är det som krävs för resultat, vill vi varken slösa bort din eller vår tid om inte villigheten att göra sorgearbetet finns där.

PRAKTISKA DETALJER

Kurslängd: 8 veckor.

Omfattning: Ett möte á 60-90 minuter per vecka, samt cirka 2 timmar för hemuppgifter.

Kursledare: Marie Andréasson

Plats: Grupp – Södervångsvägen 139, 246 36 Löddeköpinge, Enskilt – samma som grupp eller via skype

Avgift: Grupp – 5 900 kronor.  Enskilt – 6900 kronor

För företagsfakturering tillkommer moms.

Kursmaterial: Litteratur och kursmaterial ingår.